ผ้าซับน้ำมัน,แผ่นซับ,ซับของเหลว,ซับเคมี,แผ่นลอยน้ำ,อุปกรณ์ซับน้ำมัน

Universal Sock (Grey)

Universal Sock Greyท่อนหรือทุ่นดูดซับน้ำมันและของเหลวทุกชนิด แม้กระทั่งน้ำที่หกรั่วไหล บริเวณ ใต้เครื่องมือหรือเครื่องจักร หรือใช้ล้อมบริเวณที่ต้องใช้งานเกี่ยวกับน้ำมัน ล้อมบริเวณไม่ให้รั่วไหล ไปยังจุดอื่น วัสดุชนิดพิเศษ เมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถซักและนำกลับมาใช้งานใหม่ได้(ทำความสะอาดทุ่นหรือซักด้วยน้ำยาOil Eater Cleaner)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการสิ้นเปลืองงบประมาณในการใช้งาน ใช้สำหรับกันรอบเครื่องจักร-ป้องกันการหกรั่วไหลของของเหลว-ใช้ในการจำกัดพื้นที่ในการรั่วไหลของสารเคมี น้ำมัน ของเหลวอันตรายขนาด 3"X48 " (3 นิ้ว X 1.5 M. : pcs) (สีเทา)